Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Schelvergem

Kerkstraat 26

1082 Brussel

Hoofdapotheker: Dirk Morias

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0448 130 892

Machtigingsnummer APB: 210505

Telefoonnummer: 02 465 53 50

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.